Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie ma już blisko 70 lat i jest obecnie najstarszą szkołą zawodową na terenie powiatu radziejowskiego. Jej mury opuściło kilka tysięcy absolwentów z trzech pokoleń.

Budynek Szkoły 1947 rokPoczątki istnienia szkoły sięgają połowy września 1947r. Dzięki staraniom Józefa Górczyńskiego, jej założyciela i pierwszego dyrektora, 16 września 1947 r. naukę w  Publicznej Średniej Szkole Zawodowej rozpoczęło 53 uczniów w dwóch oddziałach.  Z powodu braku własnej siedziby zajęcia teoretyczne odbywały się początkowo w salach Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Radziejowie przy ulicy Kościuszki.

Zajęcia szkolne 1950 r.W kolejnych latach dzięki ofiarnej pracy dyrektora Józefa Górczyńskiego, nauczycieli, uczniów i rodziców „Zawodówka” stopniowo się rozwijała i rozbudowywała. Po dwóch latach działalności szkoła dysponowała już  własnym, samodzielnym budynkiem przy radziejowskim Rynku. W czerwcu 1950 roku mury szkoły opuścili jej pierwsi absolwenci, zdobywając wykształcenie w zawodach: ślusarz, kowal, szewc i krawiec. Rok później powstały własne warsztaty szkolne, a następnie internat.

Otwarcie budynku szkoły przy ulicy Kosciuszki 2.09.1962 r.W latach 60-tych oddano do użytku nowe budynki szkolne przy ul. Kościuszki, w których „Mechanik” mieści się do dziś. Podobnie jak w początkach istnienia szkoły tak i wtedy było to możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu i wysiłkowi pracowników szkoły i uczniów. W tym czasie szkoła intensywnie się rozwijała, systematycznie rosła zarówno liczba uczniów jak i specjalności, w których się kształcili.

joomplu:7976We wrześniu 1965 r. otwarto pierwszą szkołę średnią – Technikum Mechaniczne. Trzy lata później jego absolwenci zdawali pierwszy w szkole egzamin dojrzałości. W zawodzie tym szkoła kształci więc nieprzerwanie już od 50 lat.

Po licznych zmianach organizacyjnych, które pociągały za sobą kolejne zmiany nazwy szkoły, ostatecznie 20 czerwca 1974 r. szkoła otrzymała istniejącą do dziś nazwę Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, a w kolejnym roku sztandar.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte  zapisały się w historii szkoły jako czas rozwoju szkół średnich funkcjonujących w ramach zespołu. Staraniem ówczesnego dyrektora szkoły Zdzisława Czajkowskiego powstało wtedy Technikum Budowlane, a kilka lat później Technikum Odzieżowe.

joomplu:7977Szczególną datą w dziejach „Mechanika” jest 3 maja 1995 r. kiedy ówczesny wicekurator włocławski Mieczysław Matusiak dokonał uroczystego aktu nadania szkole imienia wielkiego polskiego patrioty – Józefa Piłsudskiego, a w Kościele Parafialnym poświęcono sztandar ZSM w Radziejowie im. Józefa Piłsudskiego. W 2015 r. uroczyście obchodziliśmy 20 rocznicę tego wydarzenia.

joomplu:8113W tamtym czasie funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław Borczyński. Pod jego kierownictwem w 1997 r. „Mechanik” został rozbudowany o nowe pracownie i sale lekcyjne, profesjonalną strzelnicę sportową i nową halę sportową, a społeczność szkolna świętowała jubileusz 50-lecia. Wtedy też powstało Technikum Gastronomiczne.

Ponad dekadę później, w 2009 r. w ramach innowacji pedagogicznej joomplu:7979powołano do życia klasy mundurowe, początkowo na bazie istniejącego liceum profilowanego, a następnie w oparciu o Technikum Zawodowe. W klasach tych kolejne już roczniki zdobywają zawód technika logistyka i podstawy wiedzy o służbach mundurowych. Od 2015 r. klasy mundurowe realizują dwie specjalności: policyjną i wojskową. W 2009 r. stanowisko dyrektora szkoły powierzono Włodzimierzowi Kucowi, który w 2011 r. dokonał uroczystego otwarcia krytej pływalni przy ZSM

Od roku szkolnego 2014/2015 pracami szkoły kieruje dyrektor Arkadiusz Włodarski.

 

joomplu:1294816 września 2017 r. odbyły się uroczyste obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Rocznica 70-lecia stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem wspomnień.

 

  

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.