VI Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej

Zwycięska drużyna Krzysztof Rosiński Marta Zachwieja Sebastiam Chmielewski W dniach 1 - 2 czerwca 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu odbył się finał VI Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. Organizatorem był Wojewoda Kujawsko - Pomorski, Szef Obrony Cywilnej Województwa Mikołaj Bogdanowicz. Olimpiadę przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, we współpracy ze starostami i prezydentami miast na prawach powiatów.

            W olimpiadzie startowało 18 dwuosobowych drużyn, które w eliminacjachpozycja 8 drużyna z radziejowa powiatowych zajęły pierwsze miejsce. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy z zakresu obrony cywilnej z naciskiem na ochronę ludności w razie różnorodnych zagrożeń, rozwijanie wyobraźni i umiejętności pracy w zespole. Zawody obejmowały trzy etapy. I etap to marszobieg ze sprawdzeniem na 6 punktach wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej i Pomocy Przedmedycznej, kolejny etap polegał na wypełnianiu testów pisemnych zawierających 45 pytań, natomiaStarosta Nakielski Tomasz Miłowski wręcza puchar za zajęcie I miejsca st trzeci ostatni dotyczył strzelania z broni sportowej. Na każdym etapie zawodnicy otrzymywali punkty, a ich suma decydowała o zwycięstwie. Na 18 startujących powiatów najlepsi w wyżej wymienionych konkurencjach okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych Marta Zachwieja i Sebastian Chmielewski reprezentujący powiat radziejowski przygotowani przez nauczyciela Krzysztofa Rosińskiego. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Uroczystość zakończyła się wspólnym, obiadem. Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8