Ferie zimowe na strzelnicy

Ferie zimowe na strzelnicy w Mechaniku

Przez cztery dni na strzelnicy w ZSM w Radziejowie dla młodzieży szkół radziejowskich odbywały się zajęcia strzeleckie pod nazwą „Akcja Zima z LOK”. Celem zajęć było propagowanie sportu strzeleckiego oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla uczniów podczas ferii zimowych.

Uczestnicy zajęć pogłębiali wiedzę odnośnie bezpieczeństwa i posługiwania się bronią sportową, zdobywali i doskonalili umiejętności strzeleckie strzelając z broni sportowej długiej i krótkiej. Dodatkową atrakcją zajęć był turniej strzelecki z pistoletu sportowego oraz gra w piłkę halowa ze strażakami z Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie, którzy przygotowywali się do powiatowego turnieju w piłkę halową.

Najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach dyplomy i puchary wręczył dyrektor ZSM w Radziejowie Arkadiusz Włodarski.

Zorganizowany turniej strzelecki przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze, a nad jego bezpieczeństwem czuwał opiekun szkolnego koła LOK Krzysztof Rosiński.

Opracował: K.Rosiński

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8