Ferie Zimowe 2015 w „Mechaniku”

Wzorem lat ubiegłych w czasie ferii zimowych Szkolne Koło LOK działające przy ZSM w Radziejowie prowadziło zajęcia ze strzelectwa sportowego. Uczestnicy zajęć pogłębiali wiadomości o broni sportowej i ćwiczyli strzelanie z broni sportowej pneumatycznej oraz broni kulowej.

Oprócz młodzieży z ZSM w Radziejowie w zajęciach wzięli udział uczniowie z radziejowskich szkół. W tym roku bardzo liczną grupę stanowili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziejowie. Na zakończenie ferii uczestnicy zajęć sprawdzili nabyte umiejętności uczestnicząc w zawodach strzeleckich. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i dyplomy, które wręczył dyrektor ZSM Pan Arkadiusz Włodarski. Upominki i puchary zostały ufundowane przez Szkolne Koło LOK i Starostwo Powiatowe. Wszyscy zawodnicy byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć powrotu na strzelnicę.

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8