Rekrutacja

Gimnazjalisto!

Jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 chcesz zostać uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
to:

1. Zapoznaj się z „Zasadami przyjmowania uczniów do Technikum Zawodowego i Branżowej szkoły I stopnia”.
2. Pobierz z naszej strony WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, wypełnij go (ręcznie lub komputerowo) następnie dostarcz do szkoły w terminie od 17 maja do 18 czerwca 2018 r.
3
. Dostarcz pozostałe wymagane dokumenty:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy fotografie,
 • zaświadczenie o osiągnięciach,
 • orzeczenia kwalifikacyjne poradni pedagogiczno – psychologicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi niepełnosprawnościami),

w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r.

Wideo ZSM

youtubezsm

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8