Rekrutacja

Uwaga!

Jeżeli w roku szkolnym 2019/2020 chcesz zostać uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie
to:

1. Zapoznaj się z „Zasadami przyjmowania uczniów do Technikum Zawodowego i Branżowej szkoły I stopnia”.
2. Pobierz z naszej strony WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, wypełnij go (ręcznie lub komputerowo) następnie dostarcz do szkoły w terminie od 13 maja do 17 czerwca 2019 r.
3
. Dostarcz pozostałe wymagane dokumenty:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy fotografie,
 • zaświadczenie o osiągnięciach,
 • orzeczenia kwalifikacyjne poradni pedagogiczno – psychologicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi niepełnosprawnościami),

w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r.