Lepsza szkoła – lepszy start dla absolwentów…

ZSM w okresie od 02.01.2014 r. do 28.08.2015 r. realizować będzie projekt: „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość dofinansowania: 85% ze środków EFS, 15% wkład własny JST użytkowanie sal.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania do realizacji:

  1. 1.Modyfikacja programów nauczania i programów praktyk po konsultacjipracodawcami,
  2. 2.Organizacja płatnych staży letnich dla uczniów u przedsiębiorców,
  3. 3.Wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych do nauki zawodów: fryzjer, sprzedawca, logistyk, gastronom, budowlaniec,
  4. 4.Organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i edukacyjno – zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych, kompetencji kluczowych,
  5. 5.Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych,
  6. 6.Opieka psychologiczno – pedagogiczna.

Więcej szczegółów już niebawem.

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8