Kurs „Spawania”

Uczniowie technikum mechanicznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyli w kursie na uprawnienia spawania metodami MAG i MMA. Dwudziestu uczniów uczęszczało na zajęcia prowadzone przez p. J. Szyper i M. Jabłońskiego, następnie uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego zorganizowanego w pracowni spawalnictwa warsztatów szkolnych przez licencjonowanego egzaminatora. Wszyscy uczniowie zdali egzamin teoretyczny i praktyczny, otrzymali „Książki spawacza” oraz „Świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza” – wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs zorganizowany został w ramach projektu „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

B. Gołębiewska

Staże zawodowe

W okresie wakacji zorganizowano dla 21 uczniów: technikum logistycznego, informatycznego i mechanicznego staże zawodowe w wymiarze 150 godzin. Celem stażu zawodowego było:

 • zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów,
 • praca w rzeczywistych warunkach na stanowiskach pracy,
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • współpraca Szkoły z pracodawcami.

Staże odbyły się w następujących przedsiębiorstwach:

 • „Artman” w Czołowie,
 • Zakład Transportu Handlu i Usług Sp. z o. o. w Osięcinach,
 • PHU „NAFTEX”  w Witowie,
 • ·INTERMEBLE Sp. z o.o. sp.k. w Sompolnie
 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Radziejowie,
 • Gemini s.c. w Radziejowie,
 • „AgroFarb” w Radziejowie,
 • Drukarnia Tanich Banerów w Piotrkowie Kujawskim,
 • PIKSEL w Radziejowie,
 • Urząd Gminy Wierzbinek.

Staże zrealizowane zostały na podstawie programu opracowanego przez szkolnego koordynatora projektu we współpracy z koordynatorem ze strony Powiatu Radziejowskiego.

Czytaj więcej...

Kurs „Operator wózków widłowych z wymianą butli LPG”

Dziesięcioro uczniów technikum logistycznego w dniach 24 – 29.06.2019 r. uczestniczyło w kursie „Operator wózków widłowych z wymianą butli LPG”. Kurs zorganizowany został w ramach projektu „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabyte przez uczniów kompetencje w zakresie:

 • podstawowej wiedzy z zakresu budowy i technologii robót,
 • praktycznego wykonywania robót maszyną,
 • wymiana butli gazowych w wózkach widłowych,
 • zapoznania z zagrożeniami występującymi przy obsłudze i pracy maszyną,

uczestnicy będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

B. Gołębiewska

Czytaj więcej...

Wyjazd uczniów do Włoch

erasmus 2 2018 01 02 10 15 30Informujemy, że projekt „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” uzyskał akceptację w ramach programu Erasmus+. W marcu 2020 roku 30 uczniów naszej szkoły wyjedzie na miesiąc do Włoch, żeby tam poznać inną kulturę, podszkolić język angielski oraz zobaczyć jak się pracuje w innym kraju. Praktyki odbędą logistycy, informatycy, fryzjerzy oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Rekrutacja już od października!

Agnieszka Górczyńska, Hanna Zabłocka

Pracownia logistyczna i informatyczna

W ramach projektu „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” z Działania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, pracownia logistyczna została wyposażona w nowoczesne komputery All-in-one z programem do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czytniki kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych i etykiet logistycznych, ekran projekcyjny i projektor multimedialny. Ponadto pracownię informatyczną doposażono w zestawy komputerowe, serwer, drukarkę laserową oraz urządzenia, aparaty i narzędzia wykorzystywane na zajęciach dotyczących sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych.

W tak wyposażonych pracowniach zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne a młodzież chętniej będzie zdobywać nowe umiejętności zawodowe.

B. Gołębiewska

Czytaj więcej...

Pracownia Fryzjerska

POKL 2014 kolor - Kopia

Możemy się pochwalić profesjonalną pracownią fryzjerską.

 

W ramach zajęć praktycznych młodzież klas budowlanych zmodernizowała pracownię. Wstawiono nowe meble, doposażono w drobny sprzęt, a wszystko to w ramach projektu: “Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkól zawodowych” z Działania 9.2 POKL. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzież jest bardzo zadowolona i z chęcią zabiera się za: loki, koki i stylizacje fryzur. Jedna z uczennic powiedziała: „z przyjemnością i ogromną chęcią chodzi się do szkoły tak wspaniale wyposażonej – można rozwijać swoje pasje zawodowe „.

 

       Pomysłodawca aranżacji wnętrza – Jolanta Szyper  

Galeria    

„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”

Zespół Szkół Mechanicznych w okresie od 11.04.2018 r. do 31.03.2020 r. będzie realizować projekt: „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”, w ramach poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

-        wyposażenie pracowni informatycznej i logistycznej w sprzęt do nauki zawodu,

-        dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu: wykonywania pomiarów budowlanych, kosztorysowania projektów, tworzenia sieci komputerowych, prowadzenia magazynów, tworzenia rysunków technicznych w CAD, chemii fryzjerskiej,

-        zdobycie nowych uprawnień w zakresie: kierowanie wózkami widłowymi oraz spawanie metodami MAG i MMA,

-        organizowanie staży w zakładach pracy.

Carving

POKL 2014 kolor - Kopia

Carving – to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Według najbardziej popularnej teorii wywodzi się ona z Tajlandii, gdzie do rzeźbienia używa się klasycznego noża tajskiego. Najczęściej tworzy się motywy roślinne, czasem zwierzęce. Popularne są także dodatkowe ozdoby w postaci liści lub gałązek.

Najlepiej pracuje się na takich owocach i warzywach jak: arbuzy, melony, dynie, papaje, ananasy, rzodkiewki, buraki, selery i marchewki.

Jak poradzili sobie nasi uczniowie do obejrzenia w galerii.

Galeria

Podkategorie

 • Staże zagraniczne

  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

  do projektu:                                                                                                                         Staże zagranicznie – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”
  realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie skierowanego do dziewcząt i chłopców
  z klas II i III,
  z kierunków technik logistyk, technik informatyk, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  Termin stażu: 08.03.2020 - 04.04.2020

  Miejsce stażu: Włochy, Reggio-Emilia

  Udział w projekcie jest bezpłatny

  W ramach projektu zapewniamy:

  • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,
  • transport,
  • noclegi,
  • wyżywienie w postaci obiadokolacji,
  • kieszonkowe,
  • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Wenecji
   i Mediolanu
  • ubezpieczenie,
  • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne przed wyjazdem.

  Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Agnieszki Górczyńskiej - koordynatora projektu do dnia 15 listopada 2019 r.

  Regulamin rekrutacji dostępny u koordynatora projektu, w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

  Zachęcamy do udziału!!!

   

   

  Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
  „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

  Nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063216

   

  § 1

  Przepisy ogólne

  1. Projekt pt. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z YouNet Reggio-Emilia we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
  2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
  3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 zawartej
   w dn. 05.08.2019r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim/
   Zespołem Szkół Mechanicznych
   im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacj
  4. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2019 – 31.08.2020.
  5. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSM w Radziejowie poprzez organizację zagranicznych staży we włoskich przedsiębiorstwach.  6.Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

  6.      Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

       Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności) z organizacji wysyłającej we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia.     Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

   1. grupę docelową,
   2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
   3. wymagane dokumenty,
   4. prawa i obowiązki uczestników,
   5. zasady rezygnacji z projektu.

  8.  Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.

  9.Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

  10. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http:// www.zsmradziejow.pl.

  § 2

  Grupa docelowa

  30 uczniów z ZSM w Radziejowie , w tym:

  - 15 osób kształcących się w zawodzie technik logistyk;

  - 5 osób kształconych się w zawodzie technik informatyk;

  - 5 osób kształconych się w zawodzie fryzjer;

  - 5 osób kształconych się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.

  § 3

  Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

  I. Warunki ogólne

  1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

  2. Rekrutacja trwa min. 3 tygodnie. Rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. [MO1]Data rozpoczęcia
  i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

  3. Rekrutację przeprowadzi komisja 2-osobowa w składzie: koordynator projektu, pedagog szkolny.

  4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z regulaminem na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

  5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

  6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

  7. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u koordynatora projektu, ewentualnie w biurze projektowym.

  8. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

  II. Rekrutacja - weryfikacja kryterium podstawowego

  Posiadanie statusu ucznia II lub III klasy ZSM in. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na kierunkach technik logistyk, technik informatyk, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.. Osoby z oceną pozytywną przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w punkcie III.


  III. Rekrutacja – weryfikacja kryterium szczegółowego:

  1.Średnia ocen za ostatni zakończony rok. Ocena nastąpi według klucza:

  średnia powyżej 5 - 6 pkt,

  średnia w przedziale 5,0 - 4,50 - 4 pkt;

  średnia w przedziale 4,49 - 4,00 - 3 pkt.;

  średnia w przedziale 3,99 - 3,50 – 2 pkt.;

  średnia w przedziale 3,49 - 3,00 - 1 pkt.;

  średnia w przedziale 3,0 - 0 pkt.

  2. Ocena za ostatni zakończony rok z języka angielskiego. Ocena nastąpi według klucza:

  Ocena 6 - 5,1 – 5 pkt.;

  Ocena 5 - 4,1- 4 pkt.;

  Ocena 4 - 3,1 – 3 pkt.;

  Ocena 3 - 2,1 – 2 pkt.;

  Ocena 2-1 pkt; 1-0 pkt.

  3. Motywacja zostanie oceniona na podstawie ankiety zawierającej 4 pytania. Przy każdej odpowiedzi nadawane będę punkty w skali od 0 do 4 według klucz:

  zdecydowanie się zgadzam – 4 pkt

  raczej się zgadzam – 3 pkt.

  trudno powiedzieć – 2 pkt.

  raczej się nie zgadzam – 1 pkt.

  zdecydowanie się nie zgadzam – 0 pkt.

  Średnia punktów będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.

  IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

  1. Punkty uzyskane w wyniku weryfikacji kryteriów opisanych w pkt. III zostaną do siebie dodane,
  a ich suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Kandydat będzie mógł zdobyć maksymalnie 15 pkt. Uczniowie z największa liczną punktów zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe. Osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

  2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

  3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

  4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

  5. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg. ilości uzyskanych punktów.

  6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

  7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

  8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie rozpatrzyć zgłoszenie kandydata
  w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

  V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

  1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

  2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń, w dowolnym momencie trwania projektu.

  3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować zaangażowanie społeczne, sytuacja rodzinna.

  § 4

  Wymagane dokumenty

   

  1. Na etapie rekrutacji:

  a) Formularz zgłoszeniowy,

  2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

  a) deklaracja o stanie zdrowia,

  b) Europass-CV w języku angielskim,

  c) umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,

  d) porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

  e) zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności, czyli tzw. Karta Jakości Mobilności.

  § 5

  Prawa i obowiązki uczestników projektu

  Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

  1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

  -        językowego,

  -        kulturowego,

  -        pedagogicznego,

       W przypadku nieobecności na ww. zajęciach, uczeń zostanie wykluczony z wyjazdu na staż.

  1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
  2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
  3. Gromadzenia podczas pobytu we Włoszech materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
  4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu we Włoszech , przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
  5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu we Włoszech.
  6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
  7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
   i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
  8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  § 6

  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

  1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
   w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
  2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
   w przypadku gdy:

  -        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

  -        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zaświadczenie lekarskie).

  W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

  1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
   w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

  § 7

  Postanowienia końcowe

   

  1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

  3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.zsmradziejow.pl.

  Radziejów. 28.10.2019


Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8