Jubileusz SP2KFV

Head SP2

Kolejny, wspaniały jubileusz, który wpisuje się w historię Naszej Szkoły.

12 kwietnia 1968 roku o godz. 14:25 UTC1 w paśmie 3,5MHz po raz pierwszy zaistniała w „eterze” stacja SP2KFV, na której zawołanie odpowiedziała stacja SP3KFI z Wrześni.

Dzięki poświęceniu i wysiłkowi oraz umiejętnościom operatorów stacji klubowej liczyliśmy się na „rynku” krajowym, jak również za granicą. Pierwszymi operatorami stacji klubowej byli: Szymon – SP2CMC i Józek+ - SP2CMD oraz wielu członków klubu, wśród których 80% stanowili absolwenci ZSM w Radziejowie.

Podstawową formą działania krótkofalowców było nawiązywanie łączności w kraju, za granicą, telefonia, telewizja, łączność dalekopisowa oraz praca w zawodach.

SP2KFV – pierwsze okno na świat, dzięki któremu spopularyzowano nasz Region i Radziejów na całej kuli ziemskiej (w ponad 300 krajach2).

Działalność Józefa Stachury3 na polu elektrotechniki i radiofonii powodowała, że nasza „zawodówka” jako jedyna w powiecie była w stanie zapewnić pełną obsługę radiofoniczną każdej imprezy o charakterze masowym czy kameralnym.

Z okazji jubileuszu odtworzono klimat pomieszczenia klubowego ze sprzętem z „tamtych” czasów. Młodzież ze zdziwieniem, a zarazem zaciekawieniem oglądała i słuchała informacji przygotowanych przez p. Waldka Drzewuckiego (notabene operatora klubu) i Jolantę Szyper.

Tekst i foto: Jolanta Szyper

(Już wkrótce w tym dziale pojawią się pozostałe dokumenty i świadectwa z działalności KKŁ SP2KFV w Radziejowie:

- publikacja SP2KFV: Historia i dzień dzisiejszy autorstwa Józefa Stachury – w tej chwili dostępna w bibliotece szkolnej;

- Moja przygoda z radiem – skan rękopisu

- zdjęcia i skany kart nawiązania łączności tzw. QSL-ki)

1Universal Time Coordinated – uniwersalny czas koordynowany (za Wikipedią: Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara i wykorzystuje kalendarz gregoriański. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą Zulu time („Czas Zulu” – „Zulu” w alfabecie fonetycznym odpowiada literze „z”, oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w londyńskiej dzielnicy Greenwich).)

2Pojęcie „kraj” nie równa się „państwo” w rozumieniu członka ONZ. Pojęcie „country” na liście DXCC to podmiot. Podmiot to wydzielony geograficznie obszar z jakiegoś kraju, który ze względu na specyfikę tego obszaru, trudności w dostępie do tego obszaru, lub ze względu na rozległość geograficzną kraju w sensie politycznym tworzy osobny podmiot (za: http://sp9auv.com/index.html?lista_dxcc_lst2.php).

3Nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor ZSM w latach 1973 – 83.

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8