Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

plakat antypiraci23 kwietnia z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie klas 1TMi, 2Tli i 2FM Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie wzięli udział w zajęciach bibliotecznych zatytułowanych „Prawo autorskie. Dzień książki”, które zorganizowały bibliotekarka – Beata Gołębiewska i nauczycielka języka polskiego – Anita Kowalska.

Podczas zajęć uczniowie poznali historię ustanowienia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Zapoznali się także z definicją prawa autorskiego i wiedzą już, że dzieli się je na prawo osobiste i majątkowe. Ponadto potrafią wyjaśnić znaczenie pojęcia „plagiat” i mają świadomość jakie konsekwencje niesie przypisywanie sobie autorstwa cudzego utworu. Zrozumieli, że nie tylko książka, piosenka czy film, ale także e-mail do kolegi, zdjęcie zrobione komórką i komentarz na forum są utworami i automatycznie podlegają restrykcjom prawa autorskiego. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia sprawdzające ich umiejętność dostrzegania różnic między osobistymi prawami autorskimi, a majątkowymi prawami autorskimi. Wnikliwie analizowali 27 artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i podawali przykłady urzeczywistnienia się poszczególnych praw. Sami dostrzegli, że tam gdzie kończą się prawa użytkowników, zaczynają się prawa autorów. Z zaciekawieniem oglądali filmik „Dzieje Książki”. Dobrze bawili się podczas „kalamburów”, kiedy za pomocą gestów lub rysunków, bez użycia słów, przedstawiali hasło, które musieli odgadnąć ich koledzy. Hasła: ,,Kiedy czytam rano i wieczorem, moja buzia tryska humorem”, ,,Raz, dwa trzy, czytaj i Ty”, ,,Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”, ,,Czytam, więc jestem”, ,,Czytanie uzależnia” oczywiście były związane z czytelnictwem.

A. Kowalska

B. Gołębiewska

20180420 131008 20180425 084611 20180425 084621 20180425 084709 20180425 084807 20180425 112123

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8