„Podaruj książkę bibliotece” 2017

„Czytanie wzbogaca człowieka”
Francis Bacon

Drogi czytelniku!

Przyłącz się do akcji „Podaruj książkę bibliotece”.

Przejrzyj swoją domową biblioteczkę i przekaż książkę, której już nie czytasz – chętnie przeczytają ją inni.

Regulamin akcji „Podaruj książkę bibliotece”

  1. Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.
  2. Czas trwania akcji: 01.10.2017 r. do 31.05.2018 r.
  3. Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru biblioteki.
  4. Zasady akcji:

ü     do biblioteki można przekazać literaturę dla młodzieży, przygodową, fantastykę, kryminały, społeczno – obyczajową, itp.,

ü     przekazywane książki powinny być w dobrym stanie,

ü     bibliotekarz oceni stan książki i zdecyduje o jej przyjęciu,

ü     najchętniej widziane będą książki wydane po 2000 roku,

ü     lista darczyńców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i w gablotce bibliotecznej,

ü     w każdej podarowanej książce zostanie zamieszczone podziękowanie wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ofiarowującej (można zastrzec anonimowy udział w akcji).

Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem.

Pamiętaj – książka czytana żyje dłużej!

Zostaw po sobie pamiątkę w bibliotece szkolnej.

Beata Gołębiewska

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8