Czytam, bo lubię

             Regulamin konkursu na recenzję książki „Czytam, bo lubię”.

 1. I.Cele konkursu:
  1. Popularyzacja czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego,
  2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży,
  3. Rozwijanie talentów literackich,
  4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.
 2. II.Organizator:

Organizatorkami akcji są bibliotekarki.

 1. III.Zasady udziału w konkursie:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych

w Radziejowie.

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie recenzji dowolnej książki .
 2. Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 recenzje przygotowane samodzielnie.
 3. Recenzje należy składać do 23 kwietnia 2017 r. w bibliotece lub u nauczycieli polonistów.
 4. Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki,
 • Kreatywność,
 • Poprawność stylistyczna i językowa,
 • Oryginalność, ciekawy sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki.
 1. Zwycięzców wyłoni specjalnie powołana Komisja Konkursowa.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i w gablotce bibliotecznej.
 5. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się do 23 kwietnia 2017r.Dokładna data będzie zamieszczona na drzwiach biblioteki szkolnej.
 6. Do pracy dołącza się oświadczenie, które jest równoczesne ze zrzeczeniem się praw autorskich w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8