Podaruj książkę bibliotece

„Czytanie wzbogaca człowieka”

                                                 Francis Bacon

Drogi czytelniku!                                      

Przyłącz się do akcji ”Podaruj książkę bibliotece”

Przejrzyj swoją domową biblioteczkę i przekaż książkę, której już nie czytasz-chętnie przeczytają ją inni.

Regulamin akcji ”Podaruj książkę bibliotece”

 1. Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
 2. Czas trwania akcji: 21.02.2017r. do 20.04.2017r.
 3. Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru biblioteki .
 4. Organizatorem akcji są bibliotekarki.
 5. Zasady akcji:
 • do biblioteki można przekazać literaturę dla młodzieży, przygodową, fantastykę, kryminały, społeczno-obyczajową, itp.,
 • przekazywane książki powinny być w dobrym stanie,
 • bibliotekarz oceni stan książki i zdecyduje o jej przyjęciu,
 • najchętniej widziane będą książki wydane po 2000 roku,
 • lista darczyńców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i w gablotce bibliotecznej,
 • w każdej podarowanej książce zostanie zamieszczone podziękowanie wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ofiarowującej (można zastrzec anonimowy udział w akcji).

             Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowanie.

Pamiętaj - książka czytana żyje dłużej!

Zostaw po sobie pamiątkę w bibliotece szkolnej.

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8