Czytam, bo lubię

             Regulamin konkursu na recenzję książki „Czytam, bo lubię”.

 1. I.Cele konkursu:
  1. Popularyzacja czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego,
  2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży,
  3. Rozwijanie talentów literackich,
  4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.
 2. II.Organizator:

Czytaj więcej...

Podaruj książkę bibliotece

„Czytanie wzbogaca człowieka”

                                                 Francis Bacon

Drogi czytelniku!                                      

Przyłącz się do akcji ”Podaruj książkę bibliotece”

Przejrzyj swoją domową biblioteczkę i przekaż książkę, której już nie czytasz-chętnie przeczytają ją inni.

Czytaj więcej...

Walentynkowa Randka w ciemno z Książką

Z okazji Dnia Świętego Walentego 14.02.2017r. w świetlicy szkolnej odbyła się akcja czytelnicza pt. „Walentynkowa Randka w ciemno z Książką”.

Celem akcji było:

 • Promocja czytelnictwa,
 • Wyjście z książką z biblioteki i dotarcie do szerszego grona czytelników,
 • Zachęcenie młodzieży do spędzania czasu w atrakcyjny sposób,
 • Zaakcentowanie dnia Świętego Walentego.

Organizatorkami akcji były panie bibliotekarki i panie pracujące na świetlicy.

Czytelnicy, którzy zdecydowali się wypożyczyć książkę do domu otrzymali słodki poczęstunek.

Galeria

Nowości książkowe

 1. Gwiazd naszych wina, Greek J.
 2. Zostań, jeśli kochasz, Forman G.
 3. Wróć, jeśli pamiętasz, Forman G.
 4. Pamiętnik narkomanki, Rosiek B.
 5. My, dzieci dworca ZOO, Christiane F.
 6. Igrzyska śmierci 1-3, Collins S.
 7. Oskar i pani Róża, Schmitt E.
 8. Trzy metry nad niebem, Moccia F.
 9. Wiedźmin 1- ostatnie życzenie, Sapkowski A.
 10. Niezgodna T 1., Roth V.
 11. Niezgodna T 2 Zbuntowana, Roth V.
 12. Ostatnia piosenka, Sparks N.
 13. Zapałka na zakręcie, Siesicka K.
 14. Jeszcze jeden oddech, Kalanithi P.
 15. Drzazga, Nowak E.
 16. Czekolada z chili, Jagiełło J.
 17. Oddział otwarty, Rosiek B.
 18. Niechciana, Kosmowska B.
 19. Dasz radę, Ks. Kaczkowski J.
 20. Droga wodza, Nowak T.
 21. Złodziejka książek, Zusak M.
 22. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Urban B.

Konkurs w bibliotece

Wyniki konkursu wiedzy o życiu

i twórczości Henryka Sienkiewicza

 

1 miejsce – Mateusz Wojciechowski - klasa 4 Tbi

2 miejsce – Edyta Genczelewska     - klasa 1 Tli

3 miejsce - Jarosław Wrzesiński      - klasa 3 Tbim

                   Adam Gębicki                 - klasa 2 FSW

                   Szymon Malinowski        - klasa 2 FSW

Czytaj więcej...

Miejska i Powiatowa Biblioteka

            28 października uczniowie klasy I Tl z panią Eweliną Łodygowską i Agnieszką Górczyńską wybrali się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki i jej bogatym księgozbiorem. Następnie wysłuchali prelekcji pt. „Radziejów - tutaj też działa się historia”, połączonej z pokazem multimedialnym. Prelekcję wygłosił bibliotekarz i historyk pan Krzysztof Wątrobicz.

Galeria

Wybory Książki

Podsumowanie Szkolnych Wyborów Książki

W roku szkolnym 2015/2016 w bibliotece szkolnej przeprowadzono Szkolne Wybory Książki.

Akcja polegała na podaniu przez czytelnika od jednego do dziesięciu tytułów ostatnio przeczytanych książek, które jego zdaniem są najciekawsze i warte polecenia. Karty z głosami wrzucano do specjalnie przygotowanej urny, znajdującej się w wypożyczalni biblioteki.

Czytaj więcej...

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece

Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

1. Komputery włącza i wyłącza dyżurny bibliotekarz.

2. Korzystanie z komputerów (programów użytkowych i multimedialnych) i Internetu jest bezpłatne.

3. Udostępnienie komputera i Internetu musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników i pozostawieniem legitymacji u dyżurującego bibliotekarza.

4. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

5. Przy komputerze może siedzieć tylko jedna osoba. Łączny czas korzystania z komputera nie może przekroczyć 1 godziny.

6. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

7. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

8. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

9. Podczas pracy należy zachować ciszę umożliwiająca spokojną pracę innym użytkownikom.

10. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.

11. Użytkownik może korzystać na miejscu ze zbiorów multimedialnych dostępnych w czytelni oraz zainstalowanych w komputerze programów użytkowych – do pracy własnej.

12. Wyniki pracy użytkownik może zapisać na zewnętrznych nośnikach danych (pendrive, karty pamięci itp.).

13. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją pocztę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.

14. Użytkownikowi zabrania się: instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w komputerze.

15. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Internetu do przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obraźliwe.

16. Użytkownikowi zabrania się wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia i godność innych.

17. Użytkownikowi zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

18. Użytkownikowi zabrania się uruchamiania gier komputerowych.

19. Użytkownik nie może przesuwać, przestawiać jednostki centralnej komputera oraz monitora.

20. Użytkownik nie może dotykać elementów z tyłu jednostki centralnej, przewodów zasilających, sieciowych.

21. Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów.

22. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.

23. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu.

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8