Strona główna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej – czas trwania 2 lata (4 semestry). Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia liceum a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. Nauka organizowana w systemie zaocznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia oraz wiedza o społeczeństwie, przedmiot uzupełniający: przyroda.

Nauka bezpłatna.

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8