Strona główna

SZKOŁA POLICEALNA

SZKOŁA POLICEALNA czas trwania 4 semestry.

Oferta skierowana jest do absolwentów liceów i techników, którzy chcą zdobyć nowy zawód. Nauka organizowana w systemie zaocznym. Słuchacze przystępować będą do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W chwili potwierdzenia wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka bezpłatna.

Kwalifikacja – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, czyli określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Zawody, które polecamy są jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. Kwalifikacje oznaczono symbolami.

Nazwa kierunku Opis

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

PDF icon

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

PDF icon

TECHNIK INFORMATYK

PDF icon

 

 

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8