Strona główna

TECHNIKUM ZAWODOWE

Technikum zawodowe
na podbudowie szkoły podstawowej – 5 letnie
na podbudowie gimnazjum – 4 letnie

Uczniowie Technikum Zawodowego w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent może przystąpić do matury.

Nazwa kierunku Przedmioty punktowane Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

język polski
matematyka
fizyka
chemia

PDF icon

TECHNIK INFORMATYK

język polski
matematyka
informatyka
drugi język obcy

PDF icon

TECHNIK LOGISTYK
klasa mundurowa 
z innowacją pedagogiczną – zabezpieczenie logistyczne w służbach mundurowych; podstawy ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Specjalizacja:
 • wojskowa
 • policyjna

język polski
matematyka
geografia
drugi język obcy

PDF icon

TECHNIK MECHANIK
z innowacją pedagogiczną – nowoczesne techniki spawania kluczem do rozumienia wytrzymałości konstrukcji maszyn.

język polski
matematyka
fizyka
informatyka

PDF icon

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

język polski
matematyka
chemia
biologia

PDF icon

TECHNIK FRYZJER

język polski
matematyka
chemia
biologia

PDF icon

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

język polski
matematyka
chemia
biologia

PDF icon

 

 

Uczniowie Technikum Zawodowego w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent może przystąpić do matury.

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8