Strona główna

KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW MECHANIKA

received 479805756054370Niedawno informowaliśmy o sukcesie Martyny Szkudlarek z klasy IV Tl, która w grudniu odebrała dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce i najwyższą średnią ocen w szkole.

Dziś, z dumą, możemy się pochwalić kolejnym sukcesem. Adrianna Gralewska z klasy 3 fk zakwalifikowała się do programu stypendialnego „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium to przyznawane jest uczniom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. Adrianna, oprócz wysokich wyników w nauce, osiągnęła także sukcesy w konkursach gastronomicznych na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji wszystkich planów zawodowych.

 

Tekst: Hanna Zabłocka

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8