Wojewódzkie obchody jubileuszu 75-lecie Ligi Obrony Kraju w Zespole Szkół Mechanicznych im. J. Piłsudskiego w Radziejowie

SCH 0398W dniu 6 września 2019 r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie odbyły się wojewódzkie obchody jubileuszu 75-lecia Ligi Obrony Kraju. Wybór szkoły na miejsce obchodów nie był przypadkowy i jak podkreślił to organizator imprezy Prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK w Bydgoszczy Pan Andrzej Kornaszewski, jest wyróżnieniem szkoły, kadetów klas mundurowych i Dowódcy Korpusu Kadetów ZSM, Pana Krzysztofa Rosińskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportów obronnych i wielokrotne reprezentowanie województwa w rywalizacji ogólnopolskiej. Zasługi i tradycje szkoły podkreślił także drugi ze współgospodarzy uroczystości, starosta radziejowski dr Jarosław Kołtuniak.

            Na obchody jubileuszu przybyli licznie zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i działaczy oraz pracowników LOK. Wśród przybyłych byli Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska, Kujawsko-Pomorski wicekurator Pani Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Biura Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy Pan podpułkownik Piotr Umiński, przedstawiciel Zarządu Głównego LOK w Warszawie podpułkownik Andrzej Zuba, wójtowie i burmistrzowie oraz członkowie rad miejskich i gminnych z terenu województwa a także dyrektorzy radziejowskich szkół.

            Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 12.00 defiladą pododdziałów Korpusu Kadetów ZSM pod dowództwem Krzysztofa Rosińskiego, który złożył meldunek prezesowi Andrzejowi Kornaszewskiemu. Przybyłych w imieniu organizatorów przywitał prowadzący galę, nauczyciel ZSM P. Maciej Wesołowski, który zapoznał gości z przebiegiem uroczystości. Następnie głos zabrał Dyrektor ZSM P. Błażej Barczak, który powitał przybyłych i zaprosił do udziału w atrakcjach przygotowanych z okazji jubileuszu. Od godz. 12.00 do 16.00 zaproszeni goście i uczniowie radziejowskich szkół, mogli uczestniczyć w pokazach sprzętu wojskowego, wyposażenia policji, straży pożarnej i służb ratowniczych. Uczestnicy uroczystości mogli również skorzystać z żołnierskiego poczęstunku i wypieków przygotowanych przez organizatorów i młodzież klas gastronomicznych ZSM.

            Od godz. 16.00, w udekorowanej hali sportowej ZSM, rozpoczęły się zasadnicze, oficjalne obchody 75-lecia LOK. W części oficjalnej Prezes Andrzej Kornaszewski wygłosił prelekcję dotyczącą dziejów, najważniejszych osiągnięć, a także perspektyw rozwojowych LOK.

            Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie „Medali 75-lecia LOK” zasłużonym działaczom. Wręczenia medali dokonali Prezes A. Kornaszewski, ppłk Piotr Uminiski i ppłk Andrzej Zuba. Przed wręczeniem medali został odegrany hymn LOK „Zaśpiewaj razem z Nami”.

            W czasie trwania jubileuszu okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. Starosta Powiatu Radziejowskiego Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta powiatu Radziejowskiego Grzegorz Piasecki, Burmistrz Miasta Radziejów Sławomir Bykowski, Kujawsko-Pomorska Wicekurator Maria Mazurkiewicz i Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska.

            W części artystycznej zaprezentowali się kadeci ZSM śpiewając pieśń i równocześnie hymn ZSM – „My Pierwsza Brygada”, po czym przy życzliwości Pani dyrektor Lili Filutowskiej, orkiestra Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie pod batutą kapelmistrza Roberta Stranca, wykonała wiązankę utworów patriotycznych. Uroczystości zakończyły wystąpienia organizatorów jubileuszu Panów - Prezesa A. Kornaszewskiego, Starosty Powiatu Radziejowskiego J. Kołtuniaka i Dyrektora ZSM B. Barczaka, którzy podziękowali osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości , a gościom za przybycie i udział w jubileuszu. Dyrektor ZSM podkreślił znaczenie uroczystości dla wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Wyraził również nadzieję, że kolejne imprezy okolicznościowe organizowane w ZSM będą stały na równie wysokim poziomie przyczyniając się do podniesienia prestiżu szkoły.

Organizatorzy

Galeria

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8