King of the stage 2019

PrzechwytywanieW dniu 21 lutego 2019r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie pod honorowym patronatem marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, posła na Sejm RP Iwony Michałek oraz starosty Powiatu Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odbył się VIII Regionalny Przegląd Piosenki „King of the stage”. Festiwal zorganizowali Anna Alwin, Zbigniew Kozłowski. Oprawę techniczną festiwalu zapewnił Krzysztof Nejman muzyk, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kuj, lider zespołu „Equator”.

Na scenie zaprezentowały się zespoły rockowe oraz soliści, ze szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjalnych regionu Pomorza i Kujaw. Organizatorzy powołali jury w składzie: przewodniczący Beata Lipska absolwentka Szkoły Muzycznej we Włocławku, Kamila Sikorska nauczyciel Szkoły Muzycznej w Radziejowie, Mateusz Grzesiak muzyk, dwukrotny laureat I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kielcach. Różnorodny repertuar od piosenki współczesnej, przez rockową i aktorską oraz wysoki i wyrównany poziom uczestników spowodował, że jury burzliwie obradowało, tym bardziej ,że przyznawało nagrody w trzech kategoriach: zespoły, soliści szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz soliści szkoły ponadgimnazjalnej. Nagrodę Grand Prix jury przyznało Paulinie Dębowskiej ze szkoły podstawowej w Lubrańcu. Julia Leśniewska z liceum ogólnokształcącego w Lubrańcu, zdobyła I miejsce w kategorii solista szkoły ponadgimnazjalnej. Pierwsze miejsce w kategorii solista szkoły gimnazjalnej i podstawowej przypadło Zuzannie Krawczyk ze szkoły podstawowej w Radziejowie. W kategorii zespół I miejsce zdobył „ Inter-Banda” z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. W tej kategorii III miejsce przypadło zespołowi „A-TEAM” z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Laureaci byli mile zaskoczeni atrakcyjnymi i cennymi nagrodami, które udało się ufundować dzięki hojnym sponsorom. Pragniemy podziękować marszałkowi województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, wicemarszałkowi Dariuszowi Kurzawie, członkowi zarządu Anecie Jędrzejewskiej za ufundowanie statuetki oraz nagrody Grand Prix, poseł na sejm RP Iwonie Michałek za ufundowanie statuetki i nagród rzeczowych oraz staroście Jarosławowi Kołtuniakowi za ufundowanie statuetki i nagród laureatom pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Wyrażamy podziękowania dla posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, dyrektora biura poselskiego Ireneusza Nitkiewicza oraz dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Arkadiusza Włodarskiego za ufundowanie nagród laureatom. Dziękujemy również pozostałym sponsorom w osobach:  prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. Rafała Marciniaka i wiceprezesa zarządu Grzegorza Borczyńskiego, Łukasza Sochowskiego reprezentującego telewizję polską producenta programu „Koło Fortuny”, Krzysztofa Rosińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Edyty Kubickiej przewodniczącej Rady Miasta w Radziejowie, Wandy Marynowskiej wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Radziejowie, Marcina Jaskólskiego właściciela sklepu komputerowego „Pixel” ,Pawła Olczaka właściciela firmy „Inter-Dach”, Jadwigi Szynkowskiej właścicielki pralni „Od –Nowa”, Anny Feit właścicielki marketu Rydz. Stronę techniczną i merytoryczną festiwalu wsparła dyrektor Szkoły Muzycznej w Radziejowie Lila Filutowska. Dzięki uprzejmości dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie uczestnicy festiwalu podjęci byli obiadem w restauracji „ZAZ”, natomiast Mateusz Grzesiak właściciel restauracji „Gęsia nóżka” oraz państwo Śniadeccy właściciele restauracji „Perła Kujaw” ufundowali wyborne śniadanie. Irena Ucińska właścicielka restauracji „Arkadia” ufundowała znakomitą kolację gościom festiwalu. Dziękujemy Łukaszowi Sochowskiemu muzykowi, animatorowi programów telewizyjnych „Koło fortuny” , „Jaka to melodia” „ The voice of Poland” za prowadzenie festiwalu. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom i pracownikom współorganizującym ten festiwal Jolancie Bałuk, Sylwestrowi Wojciechowskiemu, Annie Walczak oraz absolwentce ZSM Iwonie Funk.

Ósmy przegląd piosenki „King of the stage” zatoczył szerokim kołem region Pomorza i Kujaw, spośród 56 uczestników wyłonił uzdolnioną muzycznie młodzież regionu, pozwolił również na realizację charytatywnego celu przedsięwzięcia. Młodzieży ZSM będącej w trudnej sytuacji materialnej, zostanie udzielone wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

Foto/tekst: Sylwester Wojciechowski ;Anna Alwin ,Zbigniew Kozłowski.

Galeria

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8