Strona główna

Ślubowanie 2017

 B106232W przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 52 uczniów z klasy 1TLI i 1TLM Zespołu Szkół Mechanicznych składało przysięgę na sztandar. Ten niezwykle ważny moment w życiu uczniów symbolicznie rozpoczyna ich drogę do zdobycia tytułu technika potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i do matury. Termin uroczystości był starannie zaplanowany, bowiem wśród ślubujących zdecydowaną większość stanowili uczniowie realizujący innowację pedagogiczną - zabezpieczenie logistyczne w służbach mundurowych. A służba i mundur to znaki rozpoznawcze Patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego dewizą życiową były słowa: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”.

Uroczystość z zachowaniem ceremoniału wojskowego i policyjnego odbyła się w obecności przedstawicieli władz powiatowych i służb mundurowych, dyrekcji szkoły, wychowawców, grona pedagogicznego, rodziców, rodziny i przyjaciół. Niewątpliwie wszyscy zgromadzeni byli nie tylko dumni, ale i wzruszeni atmosferą i widokiem maszerujących w rytmie dźwięków orkiestry dętej młodych ludzi, z ust których padły m.in. słowa „przysięgam” i „tak mi dopomóż Bóg”. Nie zabrakło też „Pierwszej Brygady”, najpiękniejszej, jaka kiedykolwiek powstała, pieśni legionowej.

Warto zaznaczyć, że w czasie uroczystości zaparafowano porozumienie o współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Radziejowie reprezentowaną przez nadkomisarza   Karola Konopackiego a Zespołem Szkół Mechanicznych reprezentowanym przez dyrektora mgr Arkadiusza Włodarskiego, co niewątpliwie wyznacza nową jakość realizowanej przez szkołę innowacji mundurowej. Poza tym doceniono wyróżniających się już na podstawowym etapie szkolenia wojskowego pierwszoklasistów. Reprezentowali ich Paulina Chłodzińska i Mateusz Caban, których rodziców nagrodzono listami gratulacyjnymi. Natomiast starsi kadeci otrzymali z rąk dyrektora szkoły odznaki i certyfikaty potwierdzające zdobycie specjalności kadetów ZSM. Nie zabrakło też podziękowań zarówno dla tych, którzy umożliwili zorganizowanie ślubowania, jak i dla tych, którzy nie szczędzili sił i energii, aby uczniowie mogli zaprezentować się w pełnej gali. Niewątpliwie najbardziej zaangażowaną osobą okazał się dowódca ceremonii – pan Krzysztof Rosiński, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w ZSM. Życzymy mu, by za rok – w 100. rocznicę polskiej jutrzenki wolności – po raz dziesiąty dowodził najbardziej wyczekiwanym przez młodzież, nauczycieli i rodziców świętem szkoły.

Tekst: Małgorzata Santysiak/ Elżbieta Wiatrowska

Foto: Sylwester Wojciechowski

Galeria

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8