Pomaganie jest zdrowe na serce i duszę

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i miłości – to wyjątkowe chwile.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych chcieli mieć swój udział w stworzeniu prawdziwie ciepłej Wigilii i radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla pensjonariuszy Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Radziejowie.

            Dlatego 19.12.2016r. młodzież wraz z nauczycielami: Panią Anną Darowską i Panią Iwoną Matuszak odwiedziła osoby starsze i chore przebywające w szpitalu z prezentami własnoręcznie wykonanymi: stroikami, pierniczkami oraz kolędami wspólnie śpiewanymi z pensjonariuszami. Byli to uczniowie:

Z klasy 2 TL – Roksana Bolewicz, Syntia Jaroszewska, Dominika Sadowska, Dominika Serocka, Martyna Błażewska, Marta Chaberska, Justyna Jakubowska, Andżelika Jaskulska, Andrzej Piątek, Kacper Lizik, Daria Trzmielewska, Adam Walczak;

Z klasy 1 Tli – Edyta Genczelewska, Weronika Idczak, Andżelika Kotlewska, Dominika Malinowska, Natalia Makowska, Natalia Włodarska ora z klasy 3 Bim – Dawid Szczepankiewicz.

            Radość tworzenia to wysiłek, ale wysiłek pozytywny – to realne spotkania, rozmowy, dyskusje, wspólne prace – to budzi zaufanie i przyjaźń.

            Trzeba budować świat pozytywny, mimo złych chwil i dni – pomaganie jest zdrowe na serce i duszę. Nasi uczniowie umilili osobom chorym czas wspólnie śpiewając kolędy i dając radość z upominków.

            Należy tu wspomnieć, że młodzież z klasy 2 MK sporządza ciasta i częstuje nim pensjonariuszy oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Radziejowie, nie tylko z okazji świąt, ale w ciągu całego roku. Należy wymienić tutaj uczennice: Beatę Lewińską, Małgorzatę Drążek, Faustynę Gicewicz.

            Szacunek, poprawne zachowanie, poczucie obowiązku, tradycja i przyjazny stosunek do innych osób oraz wykonywanie bezinteresownie pracy dla drugiego człowieka to baza wzajemnych kontaktów i kształtowanie postaw prospołecznych. Takie cechy są charakterystyczne dla osób wrażliwych, którzy odwiedzili pensjonariuszy Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego.

            Na koniec chciałam przytoczyć mądre słowa:

„Przez zgodę małe rzeczy rosną, przez niezgodę duże rzeczy upadają”

Tekst: I. Matuszak

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8