Ślubowanie KKZSM 2016

            ,,MIŁOŚĆ, HONOR, OJCZYZNA" - pod takim hasłem 19 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia uczniów pierwszych klas mundurowych. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie pierwszych klas technikum logistycznego, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Gotów do pracy i ochrony- podstawy wiedzy o służbach mundurowych".

            W apelu wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i kadeci ze starszych klas. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - Pani Maria Mazurkiewicz, Starosta Radziejowski - Pan Jarosław Kołtuniak, Komendant Powiatowej Policji w Radziejowie - Pan nadkom. Karol Konopacki, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie - Pan starszy kapitan Jarosław Stokwisz, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy - Pan Grzegorz Kruk, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy - Pan Andrzej Kornaszewski, Prezes Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy - Pan Ryszard Greinert, Pan Ryszard Sztyller wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej oraz przewodnicząca Rady Rodziców ZSM - Pani Eliza Góralska. O doniosłą oprawę zadbała orkiestra dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie pod kierunkiem Roberta Stranca.

            Po ślubowaniu młodsze kadetki: Edyta Genczelewska - uczennica klasy 1Tli i Paulina Natalia Karolczak - uczennica klasy 1Tl zostały wyróżnione za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, prace na rzecz szkoły. Rodzice wyróżnionych uczennic z rąk dyrektora szkoły otrzymali listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.

            Ponadto na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Klas Mundurowych ZSM Kapituła Specjalności Korpusu Kadetów nadała wyróżniającym się uczniom starszych klas mundurowych specjalność naukową Omnibus, specjalność strzelecką Snajper i specjalność pływacką Delfin. Certyfikat Omnibus, przyznawany za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych otrzymało 9 kadetów. Certyfikat Snajper uzyskało 11 uczniów, którzy wcześniej zaliczyli podstawowe szkolenie z posługiwania się bronią sportową i osiągali bardzo dobre wyniki w strzelaniu sportowym. Certyfikat Delfin przyznano 4 kadetom za umiejętności pływackie i udział w zawodach pływackich.

            Następnie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy nadało 9 kadetom klas starszych złote odznaki zasłużonych działaczy LOK.

            W programie nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku. Była też okazja do wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Galeria