Strona główna

Ślubowanie KKZSM 2016

            ,,MIŁOŚĆ, HONOR, OJCZYZNA" - pod takim hasłem 19 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia uczniów pierwszych klas mundurowych. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie pierwszych klas technikum logistycznego, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Gotów do pracy i ochrony- podstawy wiedzy o służbach mundurowych".

            W apelu wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i kadeci ze starszych klas. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - Pani Maria Mazurkiewicz, Starosta Radziejowski - Pan Jarosław Kołtuniak, Komendant Powiatowej Policji w Radziejowie - Pan nadkom. Karol Konopacki, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie - Pan starszy kapitan Jarosław Stokwisz, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy - Pan Grzegorz Kruk, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy - Pan Andrzej Kornaszewski, Prezes Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy - Pan Ryszard Greinert, Pan Ryszard Sztyller wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej oraz przewodnicząca Rady Rodziców ZSM - Pani Eliza Góralska. O doniosłą oprawę zadbała orkiestra dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie pod kierunkiem Roberta Stranca.

            Po ślubowaniu młodsze kadetki: Edyta Genczelewska - uczennica klasy 1Tli i Paulina Natalia Karolczak - uczennica klasy 1Tl zostały wyróżnione za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, prace na rzecz szkoły. Rodzice wyróżnionych uczennic z rąk dyrektora szkoły otrzymali listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.

            Ponadto na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Klas Mundurowych ZSM Kapituła Specjalności Korpusu Kadetów nadała wyróżniającym się uczniom starszych klas mundurowych specjalność naukową Omnibus, specjalność strzelecką Snajper i specjalność pływacką Delfin. Certyfikat Omnibus, przyznawany za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych otrzymało 9 kadetów. Certyfikat Snajper uzyskało 11 uczniów, którzy wcześniej zaliczyli podstawowe szkolenie z posługiwania się bronią sportową i osiągali bardzo dobre wyniki w strzelaniu sportowym. Certyfikat Delfin przyznano 4 kadetom za umiejętności pływackie i udział w zawodach pływackich.

            Następnie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy nadało 9 kadetom klas starszych złote odznaki zasłużonych działaczy LOK.

            W programie nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku. Była też okazja do wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Galeria

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8