TARGI EDUKACJI I PRACY W RADZIEJOWIE

Dnia 7 grudnia 2016r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie zorganizowało Targi Edukacji i Pracy. Targi odbyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodzież bezrobotna i poszukująca pracy powiatu radziejowskiego.

Celem organizacji Targów było umożliwienie uzyskania informacji młodzieży na temat oferty edukacyjnej prezentowanej przez szkoły ponadgimnazjalne, policealne oraz wyższe. Młodzież stojąca przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej mogła zapoznać się bezpośrednio z ofertą wybranej szkoły bądź uczelni. Zaś młodzież bezrobotna i poszukująca pracy mogła skorzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy wraz z możliwością uzyskania informacji o zatrudnieniu poprzez osobisty kontakt z pracodawcami oferującymi miejsca pracy jak i też pośrednikami pracy MCK i PUP.

Wśród zaproszonych gości byli: Kujawska Szkoła Wyższa z Włocławka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Zespół Szkół Mechanicznych z Radziejowa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z Przemystki, Zespół Szkół i Placówek z Radziejowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, Collegium Medicum z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z Łodzi, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy, Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony Delta z Włocławka, Centrum Nauki i Biznesu Żak z Włocławka, Promedica 24 , Powiatowy Urząd Pracy z Radziejowa, Wojska Komenda Uzupełnień z Włocławka.

Młodzież chętnie korzystała również z porad Młodzieżowego Centrum Kariery z Radziejowa, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Włocławka, a także zapoznawała się ze stoiskiem EURES-Sieć Europejskich Ofert Pracy.

Autor tekstu- Monika Czyżewska - pośrednik pracy

Galeria

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8