WYSTAWA Z OKAZJI 75. ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI OJCA MAKSYMILIANA

1 Kopia16 września 2016 roku uczniowie klas 1Tli  i 2FS Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie  udali się pod opieką nauczycieli p. Anity Kowalskiej, p. Beaty Gołębiewskiej oraz  p. Zbigniewa Kozłowskiego do Klasztoru Ojców Franciszkanów w Radziejowie na wystawę z okazji  45 rocznicy beatyfikacji ojca Maksymiliana  Marii Kolbego oraz 75 rocznicy jego śmierci.

Pani Anita Kowalska, posiłkując się 18 planszami, na których pokazano ponad 150 zdjęć Świętego Maksymiliana Marii Kolbego z różnych okresów jego życia,  przybliżyła zgromadzonym  postać  człowieka, kapłana i zakonnika, który w sytuacji ,,piekła na ziemi", jakim były niemieckie obozy koncentracyjne, potrafił ocalić godność osoby ludzkiej i dał świadectwo, że miłość  wynikająca z wiary w Chrystusa silniejsza jest niż śmierć.  Ten  wielki Polak przez swoją działalność medialną, ale też przez całe swoje życie, zwłaszcza przez ofiarowanie siebie na śmierć dla ratowania życia skazanego, nieznanego mu towarzysza niedoli w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał  się  w historię narodu polskiego, jako osoba niezwykła i godna naśladowania. Po zwiedzeniu wystawy  wszyscy udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie w skupieniu modliliśmy się przed obrazem Łaskami Słynącej Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie Ojciec Krzysztof  przedstawił nam historię tego pięknego obrazu oraz  radziejowskiego sanktuarium. Umożliwił nam zwiedzenie klasztoru oraz przyklasztornego ogrodu. Pełni wiary i miłości wobec bliźniego wróciliśmy do szkoły.

Galeria

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8