Strona główna

Edukacja ekologiczno – łowiecka

Edukacja ekologiczno – łowiecka

w „Mechaniku”

26 lutego 2016 r. w naszej szkole gościliśmy Łowczego Wojskowego Koła Łowieckiego „Przyjemność” nr 216 z Bydgoszczy, Pana Mariana Gniadka oraz Panią Marię Gniadek, pełniącą funkcję skarbnika koła. Celem wizyty było przeprowadzenie lekcji o tematyce ekologiczno-łowieckiej.

Tematem spotkania były akty prawne Łowiectwa w Polsce, podział zwierzyny – zwierzyna łowna futerkowa oraz przedstawienie prac wykonywanych przez myśliwskich na rzecz odbudowy populacji zwierzyny leśnej na terenie naszego regionu. Wykład poprowadził Pan Marian Gniadek, który zachęcał młodzież do pracy nad ochroną środowiska lokalnego.

Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy ekologiczno-łowieckiej. Wyniki zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wojskowe Koło Łowieckie „Przyjemność” nr 216 z Bydgoszczy.

W spotkaniu wzięły udział klas zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum logistycznego.

Organizatorzy:

Aleksandra Walczak

Sylwester Wojciechowski

Galeria

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8