Strona główna

Konkurs graficzny

Ogłaszamy konkurs graficzny na logo „Regionalnego Przeglądu Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych". Każdy uczestnik konkursu indywidualnie przygotowuje znak graficzny – logo w dowolnym programie graficznym. Logo musi zawierać nazwę (Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych lub King of the stage). Powinny się w nim znaleźć elementy kojarzone z festiwalem, piosenką, muzyką itp.
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu i zaakceptowania zasad uczestnictwa.
Projekt logo należy złożyć na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD do dnia 29 listopada 2013r. u pani: J. Bałuk, B. Gołębiewskiej.
• Regulamin dostępny u ww. osób.

WHAT DO YOU KNOW ABOUT GREAT BRITAIN?

Dnia 17 grudnia w naszej szkole odbł się już po raz piąty konkurs wiedzy na temat Wielkiej

Brytanii. Organizatorką konkursu była pani Magdalena Ratajczyk, nauczyciel języka angielskiego.

Jak co roku, również i w tym, cieszył się on dużą popularnością. W konkursie wzięło udział 37

uczniów naszej szkoły. Byli to zarówno uczniowie klas pierwszych jak i starszych roczników.

Najlepszymi okazali się:

1. Szczurowska Inez z klasy 3 TGL -I miejsce

2. Smul Katarzyna z klasy 3 TGL- II miejsce

3. Gutowski Michał z klasy 1 TLA- III miejsce

4. Korytowski Bartosz z klasy 3TI

5. Kwiatkowska katarzyna z klasy 3 TGL

6. Pietrzak Paweł z klasy 1 TLB.

Zwycięzcom gratulujemy!

Opracowanie: Magdalena Ratajczyk

Oferta edukacyjna (2)

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TYPY SZKÓŁ:

TECHNIKUM ZAWODOWE – czas trwania 4 lata.

Uczniowie Technikum Zawodowego w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W chwili potwierdzenia wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, czyli określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Zawody mogą być jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje oznaczono symbolami.

Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent może przystąpić do matury.

Nazwa kierunku

Przedmioty punktowane dodatkowe

Opis

TECHNIK LOGISTYK klasa mundurowa

z innowacją pedagogiczną – zabezpieczenie logistyczne w służbach mundurowych; podstawy ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Specjalizacja:
→  wojskowa,
→  policyjna.

geografia
matematyka
drugi język obcy

 pdf

TECHNIK MECHANIK

z innowacją pedagogiczną – nowoczesne techniki spawania kluczem do rozumienia wytrzymałości konstrukcji maszyn.

fizyka
matematyka
informatyka

 pdf

TECHNIK BUDOWNICTWA

z innowacją pedagogiczną – odnawialne źródła energii receptą na zmniejszanie kosztów energozapotrzebowania w utrzymaniu domów jednorodzinnych.

fizyka
matematyka
chemia

 pdf

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

z innowacją pedagogiczną – wokół stołu, savoir vivre w żywieniu zbiorowym.

chemia
biologia
drugi język obcy

pdf 

TECHNIK INFORMATYK

informatyka
matematyka
drugi język obcy

pdf 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA czas trwania 3 lata.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W chwili potwierdzenia wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, czyli określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Zawody mogą być jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje oznaczono symbolami.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej absolwent może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od 2 klasy.

Nazwa kierunku

Przedmioty punktowane dodatkowe

Opis

KUCHARZ

z innowacją pedagogiczną: Carving

– „lekarstwem” na pobudzenie apetytu.

matematyka

biologia

chemia

pdf 

SPRZEDAWCA

z innowacją pedagogiczną: „Klient nasz pan”

– savoir vivre za ladą.

matematyka

informatyka

drugi język obcy

pdf 

FRYZJER

z innowacją pedagogiczną: „Jak Kleopatra”

podstawy sztuki makijażu.

matematyka

chemia

zajęcia artystyczne

 pdf

ŚLUSARZ

z innowacją pedagogiczną: Spawanie – to nie takie trudne.

matematyka

fizyka

zajęcia techniczne

 pdf

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

matematyka

fizyka

zajęcia techniczne

 pdf

KLASA WIELOZAWODOWA

zależnie od zawodu zobacz w opisie

 pdf

 

 

Nauczyciele

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Hanna Zabłocka


 

mgr Anna Alwin
mgr Jolanta Bałuk
mgr Aurelia Barczak
mgr Błażej Barczak
mgr Mariusz Bolewicz
mgr Karol Brzykcy
mgr inż. Wioletta Chrzanowska
mgr inż. Krzysztof Chrzanowski
mgr Włodzimierz Ciesielski
mgr Sławomir Cieślewicz
mgr inż. Ewa Estkowska
mgr Wiesław Gapski
mgr Beata Gołębiewska
mgr Agnieszka Górczyńska
mgr inż. Roman Grzechowiak
mgr Marek Ignasiak
mgr Marek Jabłoński
mgr Sławomira Jasińska
mgr Anna Kalicka
mgr Ewa Kałuża
mgr Krzysztof Kiermasz
mgr Marzena Kiermasz
mgr Mariusz Kłosiński
mgr Jolanta Koprowicz
mgr Anita Kowalska
mgr Zbigniew Kozłowski
mgr Remigiusz Krzymiński
mgr inż.Olga Kuc
mgr inż. Włodzimierz Kuc
mgr Marek Lewandowski
mgr Sylwia Liczkowska
mgr Ewelina Łodygowska
mgr Wanda Marynowska
mgr inż. Katarzyna Matykiewicz
mgr Wioletta Podgórska
mgr Magdalena Ratajczyk
mgr Krzysztof Rosiński
mgr Sylwia Szczechowicz
mgr inż. Przemysław Szczerbiak
mgr Cezary Szymański
mgr inż. Jolanta Szyper
Czesław Tarnecki
mgr Krzysztof Tarnowski
mgr Aleksandra Walczak
mgr Maciej Wesołowski
mgr Elżbieta Wiatrowska
mgr Arkadiusz Włodarski
mgr Sylwester Wojciechowski
mgr Joanna Wozińska
mgr Hanna Zabłocka
mgr Filip Zabłocki

Kierownictwo

 

Dyrektor Szkoły – mgr Błażej Barczak

 

Wicedyrektor Szkołymgr inż. Włodzimierz Kuc

 

Kierownik Zespołu – mgr Sławomir Pietrzak

 


e-meil:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

telefon: (54) 285 36 25

 

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjna

Zakochaj sie

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8